Äventyrspedagogik

Via Äventyrspedagogiken, som riktar sig mot de äldre förskolebarnen, har vi hittat ett arbetssätt som belyser vikten av arbeta tillsammans, ett demokratiskt förhållningssätt och att det är tillsammans vi är starka!

I Äventyrspedagogiken upplever man med hela kroppen och på många olika sätt. Barnen och pedagogerna älskar det lika mycket! Varje termin avslutas med ett äventyr där de kunskaper och erfarenheter som vi fått under terminen samt samarbete behövs för att lösa uppgifter och lyckas
med vårt uppdrag.

Äventyrspedagogik innebär ett sätt att se på undervisning och lärande ur ett helhetsperspektiv, där hela människan har betydelse, och där både viktig kunskap och hälsa sätts i centrum. Det handlar inte om tips på aktiviteter, utan om en ”hel pedagogik”.