Start och Stegen

START är ett pedagogiskt arbetssätt för att träna barn (1–3 år) att utveckla viktiga sociala färdigheter och öka den emotionella kompetensen. Programmet syftar till att lägga grunden för ett gott socialt samspel och förebygga aggressivt beteende. Vi anser att om barn lär sig att känna sina känslor och sätta ord på dem kan de också lära sig att hantera dem på ett bättre sätt. Arbetet sker på flera plan,dels i samlingar med barnen och dels med ett förhållningssätt som genomsyrar hela dagen.

Stegen för barn i åldern 4-5 år tränar barn att utveckla färdigheter för lärande, viktiga sociala färdigheter och för att öka den emotionella kompetensen. En del handlar om förberedelse inför skolstarten. Arbetet med Stegen sker på flera plan, dels i samlingar med barnen, men också genom dagliga övningar och genom ett förhållningssätt som genomsyrar hela dagen.