TAKK

TAKK – Tecken för Alternativ och Kompletterande Kommunikation

På Backa västergård tar vi vara på alla barns kompetenser, där vissa barn kan behöva ett alternativt sätt för kommunikation. Vi arbetar med TAKK som ett komplement i vardagen för de barnen som behöver en alternativ kommunikation samt med bildstöd för att göra vardagen tillgänglig för alla barn