TAKK

TAKK – Tecken för Alternativ och Kompletterande Kommunikation