Avdelningar

På Backa västergård så har vi två inre avdelningar. På entréplanet ligger Humlan, en avdelning för barn mellan 1-2,5 år där gruppen är mindre på 2 pedagoger. På andra våningen ligger Igelkotten för barn mellan 2-5 år, en grupp som är lite större med 2-3 pedagoger. På förskolan så är samarbete av största vikt då vi inte ser oss som två separata avdelningar, utan en hel förskola. Detta innebär att vi samarbetar nära i arbetslagen, vi har planeringar tillsammans samt att vi stöttar upp varandras arbetslag. För barnen betyder detta en nära kontakt med alla pedagoger och en trygghet att känna alla vuxna. Vi spenderar mycket tid utomhus och försöker att vara ute på gården varje förmiddag och eftermiddag. Då är barngrupperna blandade och både Humlor och Igelkottar leker tillsammans.

Titta in hos Humlorna

Titta in hos Igelkottarna