Pedagogik

 

Med 3 förskollärare i gruppen som har olika kunskapsområden och intressen kompletterar vi varandra fint och väver samman läroplanens olika delar så som bland annat matematik, teknik, naturvetenskap, språk, drama, musik och hälsa på ett naturligt sätt. Självklart jobbar vi med utgångspunkt i läroplanen och skollagen.

Vi är måna om att det är verksamheten som ska anpassas efter barnen och inte barnen som ska formas in i verksamheten. Detta gör att vi kontinuerligt utvärderar både hela verksamheten, som specifika delar av dagen. Allt för att hitta rutiner och arbetssätt där vi når alla barn där de är just nu i sin utveckling.

På Backa Västergård har vi naturen kring knuten och det utnyttjar vi så ofta vi kan. Vi har en stor del av vår verksamhet förlagd utomhus. Detta bidrar både till att vi lär barnen att det finns flera olika lösningar på hur saker kan göras, men också att vi ofta håller oss väldigt friska.

Barnen är delaktiga i både köket och stallet. Det kan vara både enskilt och i grupp. En dag i veckan har vi utedag och hjälper vår kokerska att laga mat ute över öppen eld, då är vi flera som hjälps åt.
Andra dagar har Sara med sig ett köksbarn och då får man lite egen tid i köket och är med att laga dagens lunch eller mellanmål. Samma sak i stallet, vissa dagar är man där med en grupp och har en lite mer lärande stund. Andra dagar är ett barn stallbarn ensam tillsammans med Katrin och följer med i de dagliga sysslorna i stallet.

Närheten till djuren i stallet ger barnen ett naturligt förhållningssätt till livets gång. Djur föds och dör på gården och det är vi delaktiga i och pratar mycket med barnen om.
Vi är också öppna med var maten vi äter kommer ifrån och vad våra kroppar behöver för att må bra.

Vi är ute och rör på oss mycket om dagarna och vi behöver äta god, nyttig och vällagad mat. Något som vi verkligen gör! Vi sitter alla vi samma bord och samtalen går högt och lågt under måltiderna, väldigt trevliga stunder och en av dagens höjdpunkter!

Vi har jobbat extra med barns delaktighet, något som resulterat i att vi har barnråd en gång i veckan där vi tar upp barnens funderingar och synpunkter på förskolan. Under barnrådet samlar vi också in barnens önskemål och förslag på aktiviteter som de vill ha under de närmsta veckorna. På personalens gemensamma planering på måndag eftermiddag väver vi ihop barnens önskemål och våra pedagogiska mål till en bra och väl avvägd blandning. Varje förmiddag vid fruktstunden presenterar vi sedan dagens valbara aktiviteter och barnen väljer vad de vill ägna sin förmiddag åt.

När vi sätter upp vilka förmiddagsgrupper som finns att välja på är ”lekgruppen” en precis lika viktig grupp som de andra. Det är inte en grupp där de som inte fick plats i någon annan grupp hamnar.
Precis som att barn växer i perioder så blir barnen färdiga med kunskap i perioder. Ibland kan det vara så att de är i en fas i livet där de tränar sina sociala förmågor. Då är leken en alldeles utmärkt plats att göra det på! Leken är ett viktigt verktyg för barns lärande. Det är i leken som barnen tränar både sin sociala, kognitiva, emotionella och kommunikativa förmåga. Att få göra det på förskolan, där det både finns jämnåriga att stötas och blötas med samt en medveten pedagog som hjälper och handleder ditt barns lärande, är ju en otroligt bra förutsättning till att bli en socialt kompetent vuxen!

Varför ska du då välja Backa Västergård som förskola till ditt barn?

Förutom att du som förälder får ett socialt sammanhang och vänner för livet, en stor inblick i ditt barns dag och barn som inte vill gå hem så får ditt barn en verksamhet som blir anpassad till var just h*n finner sig i sin utveckling just nu. Ditt barn får möta engagerade vuxna som vill gå till sitt jobb på mornarna som brinner för sitt arbete och ser varje barn, varje dag. Vi kommer att upptäcka och erövra nya kunskaper tillsammans.

Vi kommer att skratta men också diskutera allvarliga saker tillsammans. Vi kommer att befinna oss i fantasins värld lika mycket som vi är i verkligheten och det utvecklar vår hjärna att hitta nya kreativa lösningar på problem som kommer i vår väg.

Vi kommer att, om några år när de här barnen vuxit upp, få möta medmänniskor som är empatiska, demokratiska, har ett öppet sinne och en stor kunskap.

Medan vi gör det här på ett medvetet och genomtänkt sätt så har vi roligt… Det är det som är Backa Västergårds förskola!

Mer om vår pedagogik kan du läsa under respektive underkategori i menyflilken.

wpid-wp-1397512852648.jpeg